There was a problem loading the comments.

Tworzenie zgłoszeń w Portalu Wsparcia IT

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Aby móc utworzyć zgłoszenie serwisowe potrzebne jest aktywne konto w Portalu Wsparcia IT.

Jeśli jeszcze nie posiadasz takiego konta, informacje jak je założyć znajdziesz w artykule: Zakładanie konta w Portalu Wsparcia IT

Logowanie

Aby się zalogować należy wybrać link "Zaloguj" w prawym górnym rogu ekranu naszego Portalu, lub w widoku mobilnym na mniejszych ekranach poprzez rozwinięcie rozwinięcie menu również w prawym górnym rogu ekranu pod ikoną trzech poziomych kresek w kwadracie i następnie wybrania pozycji "Zaloguj".
Możliwość zalogowania pojawi się również w wybierając przycisk "Utwórz zgłoszenie".

Wybór odpowiedniego działu

Tworząc zgłoszenie wybierz proszę odpowiedni dział:
  • Dział wsparcia IT - jeśli masz problem techniczny
  • Dział sprzedaży - jeśli interesuje Cię zakup towarów lub usług

Wypełnienie formularza zgłoszenia

Po wybraniu działu pojawi się dostosowany do niego formularz zgłoszenia.
W polu "Temat" należy wprowadzić krótką informację czego dotyczy zgłoszenie zaś pełny opis problemu prosimy wprowadzić w następnym polu "Wiadomość".

Pole oznaczone jako "DW" przeznaczone jest do wprowadzenia dodatkowych adresów e-mail, jeśli ma dane zgłoszenie być przesłane również do tych adresatów. Aby dodać adres lub kilka adresów, po wprowadzeniu każdego kolejnego należy wybrać podpowiedź "Add podany_adres" aby został on zatwierdzony w formularzu jak na obrazku poniżej:
c0aad9fb94dfe763aaf65c77002185fef26ba3eee3b9ba3279c51564348bc994686ef4f78bd4b76f?t=2079916d6abb674a9c428d0c27a0c5d8

Po skutecznym dodaniu powinien wyglądać on w następujący sposób:
14c8d135116254292cbbaedacb585ccf28eb404afa221e928bbdc3ac87e1a786572ec47bd5b5d955?t=dfe15efae59eb84ac31a09ebfae0bbe0

Jeśli chcemy wprowadzony adres usunąć, możemy to zrobić za pomocą przycisku X widniejącym na końcu wprowadzonego dodatkowo adresu.

Opcjonalne pole "Hasło"

Na końcu formularza znajduje się pole do bezpiecznego przekazywania hasła, jeśli będzie to potrzebne do realizacji zgłoszenia.
W tym polu nie należy wprowadzać wprowadzać hasła do niniejszego portalu, a wyłącznie takie hasło, jakie jest i o ile jest konieczność przekazania jakiegoś hasła naszemu technikowi.
Niniejsze pole jest polem specjalnie szyfrowanym i zabezpieczonym. Prosimy wobec tego nie przesyłać nigdy haseł w bezpośredniej treści zgłoszenia, a wyłącznie za pomocą tego pola.

Wysłanie zgłoszenia

Gdy wszystkie informacje w zgłoszeniu zostały już wypełnione na samym dole formularza znajduje się przycisk "Wyślij", który zatwierdzi formularz i prześle go do naszego systemu.

Related Articles

© ALLWARE